Op soek na die beste tuingereedskap

Verskillende soorte tuine benodig verskillende soorte tuingereedskap. Hardewarewinkels maak meestal voorsiening vir ’n wye reeks gereedskap, maar daar is winkels wat spesialiseer in die duurder soorte tuingereedskap van goeie gehalte. Waar jy ook al besluit om inkopies te doen, hier is ‘n paar wenke om jou te adviseer.

Het jy ‘n klein of ‘n groot tuin? ‘n Klein tuin sal nie dieselfde soort toerusting benodig wat in ‘n groot uitgebreide tuin nuttig sou wees nie. ’n Grassnyer waarop mens kan ry is byvoorbeeld onnodig as jy net ’n klein grasperk het. Nog iets om te oorweeg, is wie doen die meeste van die tuinwerk? Sommige gereedskap is te swaar vir gebruik deur vroue of kinders.

Wanneer jy snoeiskêre koop, maak seker dat die lem altyd skerp bly om te verhoed dat die plant beskadig word. Soek modelle met lemme wat skerpgemaak of vervang kan word, modelle met spanningbeheer en met groottes wat die beste in jou hande pas.

Hegsnyers of -skêre is handig, maar net as jy ‘n heining of struike het. Sommige snyers het geboë lemme om te keer dat takke uitgly wanneer hulle gesny word.

Tuinvurke word gebruik om kompos om te draai en te belug en klonte grond op te breek. Die goedkoop tuinvurke is dikwels nie sterk genoeg vir harde grond nie en die tuinvurk se tande kan buig, so gaan vir stewigheid in plaas van goedkoop.

’n Skoffel het ’n skeplem en word die beste gebruik om onkruid en tuingrond los te maak. ‘n Steekgraaf het ‘n plat lem wat ideaal is om rande te sny, te grawe en plante te verdeel. Die voorkant van ‘n steekgraaf moet skerp gehou word om die minste skade aan plante veroorsaak, terwyl ‘n skopgraaf hoofsaaklik gebruik word om grond op te skep en te verplaas.

’n Snoeisaag word gebruik om bome en groter struike te snoei, terwyl snoeiskêre vir plante soos rose is. Snoeisae het ‘n smal geboë lem wat tussen stingels of takke inpas en maklik sny soos jy die saag terug trek.

’n Snyskoffel is ’n handige hulpmiddel om van klein onkruid ontslae te raak. Die Nederlandse stoot-skoffel is effens meer gebruikersvriendelik aangesien die aksie wat nodig is om dit te gebruik, ‘n persoon toelaat om regop te staan sodat dit nie baie stremming op ‘n persoon se nek en rug plaas nie.

’n Hark is ook ’n basiese vereiste vir die tuin. Die grondhark met die plat kop en skerp metaalpunte word gebruik om ‘n tuinbedding glad te maak en die laaste bulte en onkruid uit te kry. Die plastiekhark word slegs gebruik om blare en grassnysels te versamel.

Tuinmaakgereedskap hoef nie duur te wees nie. Vlooimarkte, spandjieswinkels en motorhuisverkope kan uitstekende plekke wees om goeie winskopies in die hande te kry.


ENGLISH

In Search of the Best Gardening Tools

Different kinds of gardens require different kinds of garden tools. Hardware stores mostly cater for a wide range of tools, but there are shops that specialize in the more expensive kind of garden tool that shouts quality. Wherever you decide to shop, here are a few pointers to advise you.

Do you have small garden or a large one? A small garden will not require the same large equipment that would be of use in an extensive one. A ride-on mower is unnecessary if you only have a small strip of lawn. Another point to consider is who does most of the gardening? Some tools are too heavy for use by women.

When you buy secateurs make sure the blade always stays sharp to avoid damaging the plant. Look for models that have blades that can be sharpened or replaced, models with tension control and with sizes that best fit your hands.

Hedge trimmers or shears are handy – but only if you have a hedge, or plan on growing one. Some hedge trimmers have curved blades to stop branches from sliding out when cut.

Forks are used for turning and aerating compost and breaking up lumps of soil. The cheaper ones are often not strong enough for heavy soil, so go for sturdiness instead of price.

A shovel has a scoop blade and is best used to move around dirt and garden soil. A spade has a flat blade great for cutting edges, digging and dividing plants. The edge of a spade should be kept sharpened for clean and efficient cutting will cause the least amount of damage to plants.

A pruning saw is used for pruning trees and larger shrubs, while secateurs are for plants like roses. Pruning saws have a narrow curved blade that fits between stems or branches and easily cuts them as you pull the saw backwards.

A chipping hoe is a handy tool for getting rid of small weeds. The Dutch or push-hoe is slightly more user-friendly as the action required to use it does not jar the neck and shoulder quite so much.

A rake is also a basic requirement for the garden. The strong rake with the flat head and sharp metal prongs is used for smoothing a garden bed and getting out the last of the bumps and weeds. The plastic rake is used to gather leaves and grass clippings only.

Gardening tools don’t have to be expensive. Flea markets and garage sales can be excellent places to pick up great tool bargain.

Leave a Reply