Groentetuin wenke

Met die lewenskostes wat heeltyd styg, kan dit moontlik wees om geld te spaar en terselfdertyd jou gesin se gesondheid te verbeter deur groente in jou agterplaas te kweek.

Dit is ‘n goeie idee om jou gunsteling groente te kies om te groei en beddings te beplan vir vroeë, middel van die seisoen en laat variëteite.

Die meeste groente benodig ten minste 6 uur se sonlig per dag, sommige benodig 8. Sommige vinnige groeiers soos blaarslaai en radyse kan tussen die rye plante gekweek word wat langer neem om volwasse te word, soos beet of mielies, om sodoende die beskikbare area ten volle te benut.

Gedurende droë periodes het groentetuine ekstra water nodig. Die meeste groente baat by ‘n 25mm of meer water elke week, veral wanneer hulle vrugte dra.

Pas in die groeiseisoen op vir insekplae. As jy ‘n gogga-probleem vroeg ontdek, sal dit baie makliker wees, maar wees versigtig om nie plaagdoders te gebruik sodra die groente naby aan pluktyd is nie, tensy dit ‘n absolute noodsaaklikheid word. Organiese tuinmaak is een gesonde en omgewingsvriendelike opsie. Sodra jy jou oes afgeoes het, gooi die groente-afval op jou komposhoop sodat dit vir volgende lente herwin kan word.

Dit is belangrik om jou groentetuin te beskerm teen wilde diere wat op soek is na ‘n smaaklike bederf. Maak seker dat jou tuin omring word met ‘n heining wat honde, hase en ander diere sal uithou. Die skade aangerig deur knaag- of rondloperdiere gedurende een seisoen, kan net soveel kos as ‘n heining. ‘n Heining kan ook dien as ‘n raam vir ertjies, boontjies, tamaties en ander gewasse wat ondersteuning benodig.

Beskerming is nodig sodat jou groentetuin ‘n oorvloedige oes kan lewer. Harde werk sal dividende lewer indien nodige voorsorgmaatreëls getref is.


ENGLISH

Vegetable gardening tips

With the costs of living rising all the time, it may be possible to save money and increase your family’s health at the same time by growing vegetables in your backyard.

It’s a good idea to choose your favourite vegetables to grow and plan beds for early, middle of the season and late varieties.

Most vegetables require at least 6 hours of sunlight per day, some need 8. Some quick growers like lettuce and radish can be grown between the rows of plants that take longer to mature, like beet or corn, thus making full use of the area available.

Throughout dry periods, vegetable gardens need extra watering. Most vegetables benefit from an inch or more of water each week, especially when they are fruiting.

During the growing season watch for insect pests. If you discover a bug problem early it will be much easier, but be careful to not use pesticides once the vegetable are close to being picked unless it becomes an absolute necessity. Organic gardening is one healthy and environment-friendly option. Once you have reaped your crop, put the vegetable waste into your compost pile so that it can be recycled for next spring.

It is important to protect your vegetable garden from wild animals looking for a tasty treat. Make sure your garden is surrounded by a fence that will keep out dogs, rabbits, and other animals. The harm done by wandering animals during one season can equal the cost of a fence. A fence also can serve as a frame for peas, beans, tomatoes, and other crops that need support.

Protection is needed in order for your vegetable garden to yield a bountiful harvest. Hard work will pay dividends if necessary precautions have been made.

Leave a Reply